• تازه ها
   • 1397/03/20
   • مولاژ مغز انسان
    مولاژ مغز انسان این مدل به اندازه طبیعی مغز , ساقه , مخچه و ... رنگی برای نشان دادن مناطق حسی و حرکت ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ مغز انسان
    مولاژ مغز انسان این مدل به اندازه طبیعی مغز , ساقه , مخچه و ... رنگی برای نشان دادن مناطق حسی و حر ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ بخیه زدن شکم
    مولاژ بخیه زدن شکم آموزش بخیه زدن شکم جهت افزایش مهارت افراد در بخیه زدن, این مولاژها با شکل طبیعی پ ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ پرستاری نوزاد
    مولاژ پرستاری نوزاد مناسب برای آموزش پرستاری بالینی نوزاد, آموزش تزریق و انتقال خون از طریق سیاهرگ ب ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ مغز
    مولاژ مغز, این مولاژ شامل 8 بخش مغز مانند استخوان مغز, بخش مغزی, مخچه, ساختار استخوان مغز, ساقه مغز ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ مغز انسان
    مولاژ مغز انسان این مدل به اندازه طبیعی مغز , ساقه , مخچه و ... رنگی برای نشان دادن مناطق حسی و حرکت ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ چشم همراه با پلک
    مولاژ چشم همراه با پلک دارای نمایش عضلات چشم مشیمیه کره چشم حاشیه دندانه دار صفحه بینایی سخت شامه پل ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ مغز انسان
    مولاژ مغز انسان این مدل به اندازه طبیعی مغز , ساقه , مخچه و ... رنگی برای نشان دادن مناطق حسی و حرکت ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ اسکلت بدن انسان
    مولاژهای اسکلت بدن انسان ساده, مولاژ اسکلت رنگی با نماش لیگامنت و نقاط انصال, مولاژ اسکلت 1/2 اندازه ...
    بهروز نصیری , تهران , 02166572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ مغز انسان
    مولاژ مغز انسان
    این مدل به اندازه طبیعی مغز , ساقه , مخچه و ...
    رنگی برای نشان دادن مناطق ...

    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مانکن ریه انسان
    مانکن و مولاژهای ریه با انواع دوقسمتی و ا0 قسمتی و... نشان دهنده لوبهای ریه، نایچه و اخه های متصل ب ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژهای مغزی
    نمایش مغز یا همان دستگاه کنترلی بدن به وسیله مولاژهای مختلف مغز این مولاژها در انواع مختلف و ابعاد م ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ عضلات مچ پا
    مولاژ عضلات مچ پا در طرح های مختلف از جمله : مولاژ عضلات مچ پا با عروق , مولاژ عضلات مچ پا با اعصا ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مانکن پرستاری پزشکی
    واردات انواع مانکن ها و مولاژهای مراقبتهای بالینی بیمار. قابلیت انجام تمامی مراقبت های اساسی پرستاری ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ مغز انسان
    مولاژ مغز انسان
    این مدل به اندازه طبیعی مغز , ساقه , مخچه و ...
    رنگی برای نشان دادن مناطق ...

    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مولاژ لوله گذاری انسان بالغ
    مانکن لوله گذاری انسان بالغ با پوسته سیلیکاتی قابل شستشو دارای ویژگی لوله گذاری داخل تراشه, از راه د ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
   • 1397/03/12
   • مانکن لوله گذاری داخل تراشه
    این مدل با پوسته نرم و قابلیت ارتجاعی بالای که دارد باعث تسهیل در عمل لوله گذاری میشود و به گونه ای ...
    بهروز نصیری , تهران , 02166572102
   • 1397/03/12
   • مانکن آموزشی نیم تنه سی پی ار
    این مانکن آموزشی نیم تنه سی پی ار برای یادگیری دقیق تر دانشجوهای گرامی می باشد که علاوه بر اجرای ماس ...
    بهروز نصیری , تهران , 66572102
    1  2  3  4  5  6  بعدی
  • آگهی های ویژه
   • 1396/05/15
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/15
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/15
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/21
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/21
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/24
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/24
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/05/24
   • رایگان
    پری راد
    تهران
    تلفن : 09354440356
   • 1396/12/14
   • رایگان
    الهام خوش جام
    تهران
    تلفن : 09334701350
   • 1396/12/14
   • رایگان
    الهام خوش جام
    تهران
    تلفن : 09334701350
   • 1396/12/19
   • رایگان
    الهام خوش جام
    تهران
    تلفن : 09334701350
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 02166572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66908523
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66572102
   • 1397/03/07
   • رایگان
    بهروز نصیری
    تهران
    تلفن : 66867128-66865997-66860339