• تازه ها
   • 1397/06/06
   • پمپ آب خورشیدی
    • استفاده بهینه از انرژی خورشیدی • پیکربندی و نصب سریع وآسان • کاهش زیاد هزینه های تعمیر و نگه ...
    حسین قاضی , خراسان , 09156486096
   • 1397/06/06
   • سوپرجاذب
    سوپرجاذبه های کشاورزی با استفاده ازفنآوری نانو درکشور تولید شده و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارند. ...
    حسین قاضی , خراسان , 09156486096
   • 1397/06/06
   • پمپ آب بادی
    • عدم نیاز به تعمیر و نگه داری • طول عمر بیش از سی سال • تغییر جهت به سمت باد توسط سکان خودکار ...
    حسین قاضی , خراسان , 09156486096
   • 1397/05/08
   • پمپ آب بادی
    • عدم نیاز به تعمیر و نگه داری • طول عمر بیش از سی سال • تغییر جهت به سمت باد توسط سکان خودکار ...
    حسین قاضی , خراسان , 09156486096
  • آگهی های ویژه
   • 1397/05/08
   • رایگان
    حسین قاضی
    خراسان
    تلفن : 09156486096
   • 1397/06/06
   • رایگان
    حسین قاضی
    خراسان
    تلفن : 09156486096
   • 1397/06/06
   • رایگان
    حسین قاضی
    خراسان
    تلفن : 09156486096
   • 1397/06/06
   • رایگان
    حسین قاضی
    خراسان
    تلفن : 09156486096