• تازه ها
   • 1397/07/03
   • نیلینگ- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
    « تخصص و توانمندی های شرکت مهندسی حفار پایدار تهران »
    • اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی تا ...

    شرکت مهندسی حفار پایدار تهران , تهران , 09121211440
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکار اجرای انواع سازه های بتنی
    اجرای پروژه هایی چون اجرای چندین پل کوچک و بزرگ در سطح شهر تهران و دیگر استانها ،کالورت و سرریز سد،ک ...
    رامین نجف زاده , تهران , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09143554075
  • آگهی های ویژه
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09143554075
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09335255118
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    تهران
    تلفن : 09335255118
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09335255118
   • 1397/07/03
   • رایگان
    شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
    تهران
    تلفن : 09121211440